Monitor 2021

Winst voor later. Blijf in business.

Monitor 2021

Winst voor later. Blijf in business.

In de monitor wordt duidelijk hoe veerkrachtig de economie van Regio Zwolle is. 2020 is het jaar van de uitbraak van het coronavirus. Na een flinke dip is de Nederlandse economie weer bijzonder snel hersteld. Regio Zwolle is in verhouding met de rest van Nederland minder hard gekrompen en lijkt daarna weer harder te groeien dan het Nederlands gemiddelde.

De eerste twee pijlers in deze monitor beschrijven de staat van het bedrijfsleven en de regionale kenmerken van de Regio Zwolle. Daarnaast leggen we elk jaar de focus op een bijzonder thema. Waar we vorig jaar invulling gaven aan het thema ‘Verbinding door de generaties heen’, bekijken we nu hoe we kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de regio voor de volgende generaties. Hoe zorgen we ervoor dat Regio Zwolle ook in 2050 een aantrekkelijke regio is om in te leven én ondernemen? Het thema voor dit jaar is daarom: Winst voor later.

Lees snel de digitale versie!

Download hier de Regio Zwolle Monitor 2021 >