Monitor 2017

Ontwikkeling van een metropool.

Monitor 2017

Inzet nodig op voldoende bekwame vakmensen

De regio is een krachtige groeiregio met sterke sectoren en een ideale infrastructuur voor economische groei. In 2017 bedroeg de economische groei in de Regio Zwolle 3,3 procent; landelijk nam de omvang van de economie toe met 2,9 procent. Door de krachtige groei blijft de werkgelegenheid in de lift en daalt de werkloosheid verder.

Weerbare en wendbare regio

De onderzoekers concluderen dat deze economische prestaties duiden op de aanwezigheid van een uitstekende infrastructuur voor groei in de Regio Zwolle. Ruimte voor bedrijvigheid, een gunstige ligging en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, maar ook sterke topsectoren met bijbehorende kennisinfrastructuur zijn basisvoorwaarden die bijdragen aan de weerbaarheid en wendbaarheid van de regio. Kunststoffen, e-commerce, health en agri & food zijn de sectoren waarmee de regio zich onderscheidt.

Arbeidsmarkt 2030

De uitdaging voor de toekomst ligt op het vlak van human capital: het opleiden, aantrekken en behouden van voldoende en juiste professionals. Voor werkgevers in de regio dreigt een tekort aan personeel. In bepaalde sectoren kost het steeds meer moeite om nieuw ontstane vacatures te vervullen. Ook ligt er een stevige uitdaging om de snel veranderende arbeidsmarkt klaar te stomen voor de toekomst. Daarom staat het thema Arbeidsmarkt 2030 centraal tijdens deze editie van het Regio Zwolle Congres.

Bekijk de volledige Monitor van 2017 >

Een greep uit de cijfers

5,5%

Werkloosheid

+2,7%

Regionale economie

+30%

Woningtransacties