Monitor 2016

Ontwikkeling van een metropool.

Monitor 2016

Regio Zwolle Monitor

Bestuurlijke grenzen zijn vervaagd. We denken interprovinciaal en definiëren nu nieuwe economische regio’s, zoals Regio Zwolle. Een van de belangrijkste economische pijlers in Nederland.

Gebiedsontwikkeling haarscherp in beeld

Het onderzoek dat aan de Monitor ten grondslag ligt, wordt onder leiding van het Lectoraat Area Development van Hogeschool Windesheim verricht door een onderzoeksteam, waar ook Rabobank Groep Economisch Onderzoek, Kamer van Koophandel Oost-Nederland, de 20 gemeenten en Provincie Overijssel aan bijdragen.

Dit unieke samenwerkingsverband verzamelt informatie, stemt deze op elkaar af en vertaalt ze naar bruikbare indicatoren. Deze indicatoren worden aan de hand van drie pijlers in de Monitor inzichtelijk gemaakt: staat van het bedrijfsleven, demografische en sociaal-economische index en economische cultuur in beeld.

Bekijk de volledige Monitor van 2016 >

Een greep uit de cijfers

318.500

Arbeidsplaatsen

6.7%

Werkloosheid

21.5B

Bruto toegevoegde waarde